"Spolu vlastní cestou"
 
AUTORSKÉ ČTENÍ DUHOVÝCH PŘÍBĚHŮ

AUTORSKÉ ČTENÍ DUHOVÝCH PŘÍBĚHŮ

Všechny srdečně zveme na autorské čtení knihy Duhové příběhy s Taťjanou Horkou. ❤️🤩📖
MUDr. Taťjana Horká popisuje pestrobarevnost pěstounské péče, souvisejících událostí a každodenních situací, ale také různé odstíny rozmanitosti dětí i dospělých v těchto rodinách.
Akce se uskuteční 11. 10. 2021 v 16:00 v Komunitním centru Židlochovice, Legionářská 950, 667 01 Židlochovice.
Vstupné dobrovolné.

#pěstouni#pestouni#pestounskapece#pěstounkskápéče#duhovépříběhy#sklenenka#duhovaklenenka#pestounstvi#autorskecteni#zidlochovice#komunitnicentrumzidlochovice