Skleněnka, z.s.

Biologické děti v pěstounské rodině

“Každý to máme doma jinak. Mluvte se svým dítětem.”

Biologické dítě může příchod pěstounského dítěte do rodiny vnímat jinak než Vy sami. Pocity dítěte mohou být pozitivní, ale rovněž negativní. Proto je důležité s dětmi mluvit, naslouchat jim a akceptovat jejich názory.

⇓ Video spot – Pěstounská péče očima biologického dítěte ⇓

Hlas pro video nám propůjčil herec Slováckého divadla Josef Kubáník. Spot vznikl ve spolupráci s vragavideo.cz