"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Kampaň 2019 – Pěstounská péče očima dětí

“Pěstounská péče očima dětí aneb jak se žije v pěstounské rodině.”

Důvod aktivity je navázat na úspěšnou kampaň roku 2018, která měla za cíl zvýšit počet zájemců o náhradní rodinnou péči, poskytnout jim poradenství a pozitivní motivaci pro to, stát se pěstounem. Kampaň roku 2019 se nese v duchu pěstounské péče očima dětí. Kampaň by měla poukázat na život dětí v pěstounské rodině a to jak z pohledu pěstounského dítěte, tak biologického dítěte.

Cílem kampaně je tedy přiblížit život dětí v pěstounské péči široké veřejnosti a pomoci lidem více proniknout do této oblasti. Právě díky větší informovanosti okolí by mohlo přibývat dětí, které svůj život budou žít v rodinném prostředí namísto v ústavním zařízení.

Video spot – Pěstounská péče očima biologického dítěte najdete zde a Pěstounská péče očima pěstounského dítěte najdete zde

Článek na téma Pěstounská péče očima dětí, který vyšel ve spolupráci s portálem Šance dětem najdete zde: Pěstounská péče očima dětí

⇓ Letáček kampaně, který poukazuje na rozdílné pocity dětí, které žijí v pěstounských rodinách. ⇓

⇓ Článek Veselské listy – září 2019 ⇓