Kurz Efektivní komunikace

V rámci projektu „Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce, z.s.“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost, jsme se my – pracovnice Skleněnky, zúčastnily 64 hodinového kurzu Efektivní komunikace.

Kurz nám přinesl spoustu nových informací a naučily jsme se spoustě nových věcí, které využijeme v práci s našimi pěstouny a dětmi.

Např. využití metody Ledovce ⇓

V okolí Buchlova jsme se učili meditaci, tichosti a uvědomění si sebe sama ⇓

Nakonec jsme byly seznámeny s několika metodami a pomůckami, které již nyní naleznete i v našich prostorách ⇓

FocusBox – je projekt komunikačně-diagnostických nástrojů pro vedení rozhovorů s dětmi.

Zdroj: www.velkyvuz-sever.cz

Terapeutická technika Sand Play – terapie hrou v písku