Případové konference

Případová konference (PK) je společné setkání všech, kteří mohou pomoci vyřešit situaci dítěte.

Cílem PK je výměna informací, hledání nejlepšího řešení a naplánování postupu vedoucího k naplňování potřeba dítěte a rodiny.

Výstupem PK je zápis a plán spolupráce, který zahrnuje seznam úkolů, termíny jejich splnění včetně osob, které za provedení daného úkolu zodpovídají.

Účastníky PK mohou být rodiče, příbuzní dítěte, dítě, spolupracující instituce, odborníci.

Nabízíme a realizujeme:

  • facilitace případových konferencí,
  • přípravu a odbornou organizaci PK.