Služba Spolu vlastní cestou

Doba realizace: 1/2018 – 5/2019

Donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace Agrofert

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na oblast biologických dětí pěstounů, která není systematicky a plošně řešena. Projekt přináší inovativní pohled na NRP, kde se s pěstounskou rodinou pracuje jako se systémem, jehož nedílnou součástí jsou i biologické děti pěstounů. Nosnou částí projektu je nabídka aktivit směřující k podpoře začlenění biologických dětí pěstounů, neboť je zřejmé, že z mnoha důvodů je přijatým dětem věnována zvýšená péče. Biologickým dětem v rámci projektu chceme umožnit společné prožitky s vlastní rodinou i pěstounskými dětmi formou pobytových akcí, což není v současné době běžnou praxí. V rámci individuálního poradenství jim pak chceme pomoci pojmenovat věci, které je trápí a díky kvalifikovanému psychologovi jim napomoci se problémům postavit a řešit je. Dále na společných setkáních chceme posílit vztah mezi oběma skupinami, které si procházejí vlastními specifickými problémy a díky hrám a společně strávenému času s psychologem podpořit navázání vztahů mezi dětmi, větší otevřenost a důvěru. Budeme také realizovat motivační a osvětovou kampaň s cílem posílit zájem o pěstounskou péči.