Služba Spolu vlastní cestou

Doba realizace: 1/2018 – 5/2019

Donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace Agrofert

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na oblast biologických dětí pěstounů, která není systematicky a plošně řešena. Projekt přináší inovativní pohled na NRP, kde se s pěstounskou rodinou pracuje jako se systémem, jehož nedílnou součástí jsou i biologické děti pěstounů. V jakémkoliv systému jsou důležitější vztahy mezi prvky než prvky samotné, nelze tedy přistupovat k rodinnému systému analyticky – pracovat s každou částí systému zvlášť, neboť se ztrácí kontext, tj. důležité informace o systému, o jeho vlastnostech, potřebách a vzájemných interakcích. V důsledku toho pak mohou být realizována i podpůrná opatření, která nejsou pro rodinný systém přínosem, ale naopak zátěží.

Nosnou částí projektu je nabídka aktivit směřující k podpoře začlenění a snížení izolace biologických dětí pěstounů. Ti se díky příchodu pěstounského dítěte do rodiny mnohdy ocitají na konci zájmu rodičů, cítí se odstrčeni a díky intenzivní péči o pěstounské dítě mnohdy žárlí na svého nového sourozence. Dětem v rámci projektu chceme zajistit jak přítomnost s vlastní rodinou a pěstounskými dětmi na pobytech, na které je mnohdy rodiče neberou, což prohlubuje jejich vyloučení a izolaci. Dále v rámci individuálního poradenství jim chceme pomoci pojmenovat věci, které je trápí a díky kvalifikovanému psychologovi jim napomoci se problémům postavit a řešit je. Dále na společném pobytu (jak biologické děti, tak pěstounské děti), chceme posílit vztah mezi oběma skupinami, které si procházejí vlastními specifickými problémy a díky hrám a společně strávenému času s psychologem předpokládáme navázání vztahů mezi dětmi, větší otevřenost a důvěru. Na podporu počtu pěstounů budeme realizovat motivační a osvětovou kampaň.