"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce z.s.

Doba realizace: 6/2018 – 5/2020

Donátor: ESF OPZ

Anotace projektu: Cílem projektu „Zvýšení kvality sociální práce ve Skleněnce z.s.,“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007645 je zvýšit kvalitu sociální práce ve dvou klíčových oblastech. První je realizace případových konferencí, jako nástroje pro efektivnější práci s pěstounskými rodinami. Druhou je posílení kompetencí při poskytování poradenství pěstounským rodinám. Obě klíčové aktivity budou v průběhu realizace projektu evaluovány na evaluačních workshopech. Pro získání odborných kompetencí budou pracovníci absolvovat akreditované kurzy a odborné konzultace.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu jsme se během podzimu zúčastnily kurzu efektivní komunikace a školení k případovým konferencím.

Více o tomto kurzu najdete zde: Kurz Efektivní komunikace

Více o školení k případovým konferencím najdete zde: Příprava účastníků případové konference