"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Rusava 2020

PROBĚHL TÝDENNÍ VZDĚLÁVACÍ POBYT!

Tentokrát jsme s našimi pěstouny a dětmi strávili týdenní vzdělávací pobyt v obci Rusava. Ta se nachází v hlubokém údolí říčky Rusavy v srdci Přírodního parku Hostýnské vrchy. Obklopena krásnou přírodou, skalními útvary, studánkami a zříceninami hradů.

Tématem letošního týdnu byly krize, stres a řešení krizových situací. Pěstouni se také dotkli výchovy a vzdělávání dětí. Velkým tématem byla rovněž domácí výuka. Ve středu byl pro pěstouny nachystán i odpolední program s improvizovaným divadlem. V pátek pak proběhlo školení zdravovědy a pěstouni si vyzkoušeli i podání první pomoci. Večer jsme se všichni sešli u zábavné hry.

Vzdělávání probíhalo dopoledne. Po obědě bylo volno a pěstouni mohli procestovat malebné okolí Rusavy. Ve čtvrtek měli pěstouni volný celý den. Většina pěstounů vyrazili do nedaleké Zlínské ZOO. Někteří pak na výlety po okolí, na hrady či na Svatý Hostýn, který je z Rusavy opravdu kousíček.

Během dopoledního školení pěstounů měly děti vlastní program s animátory. Zábavný program pro děti se tentokrát nesl v duchu superhrdinů. Děti si kreslily svého vysněného superhrdinu a přiřazovaly mu vlastnosti, které by správný superhrdina měl mít. Jedno dopoledne děti navštívil i hasič a děti si mohly vyzkoušet i kompletní výjezdový oblek s helmou. Děti byly zvědavé a měly spoustu otázek „a ne, hasiči si do obleku nečurají“ :D. Stejně jako dospělí i dětský dopolední páteční program měl tématiku první pomoci.

Vzděláváním pěstouny provedl Mgr. Pavel Prošvic, ředitel Základní školy v Dubňanech. A pátečním školením první pomoci Bc. Marie Máslová, Staniční sestra Oddělení urgentního příjmu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Zde najdete několik slov i od naší skvělé kolegyně Josefíny ⇓

Hrdina je ten, kdo umí létat a zachrání celý svět před asteroidem, nebo je to ten, kdo daruje kostní dřeň? Každý máme představou o hrdinství jinou a podobně to na začátku týdne viděly i děti, které přijely na týdenní pobyt na Rusavu.  V průběhu týdne se děti zamýšlely nad svým hrdinou – každé dítě mělo svůj vzor, často svého dospěláka, který o něj pečuje. Děti pojmenovaly vlastnosti, podle kterých poznáme pravého hrdinu. A tak jsme si koncem týdne uvědomili, že každý z nás je hrdinou. Děti, které hrdinně bojují s tím, co si prožily a dospěláci, kteří každý den pečují o dítě, které na svět nepřivedli a často se museli vypořádat i s nezdarem svých vlastních dětí.

Hrdinství bylo motivem celého programu pro děti, a proto se v pátek ráno slétla celá řada hrdinů v kostýmech, které si děti vytvořily z oblečení, které měly s sebou. Část programu jsme propojili s programem dospělých, aby téma hrdinství probrali společně. Děti svým dospělákům a dospěláci svým dětem vypracovali medailon svého domácího hrdiny. Společně si zkusili pojmenovat své potřeby a formulovat, jakou podporu si mohou vzájemně dát a jak ji správně rozpoznat. Společný program jsme zakončili „tetováním“ rodinných znaků, symbolů.

A pak jsme také hráli hry, sportovali, učili se zdravovědu nebo jsme si mohli popovídat s hasičem, který s sebou přivezl celou uniformu i hadice a tak bylo o zábavu postaráno na půl dne. Jeden podvečer jsme společně zažili vystoupení plné smíchu zpěvu a improvizace.

Ani dospěláci se nenudili a během dopoledních bloků vzdělávání probrali se zkušenými lektory otázky z oblasti školství. Shodou náhod bylo ve skupině hodně pěstounů, kteří mají děti na prahu povinné školní docházky, proto to bylo téma aktuální. Velmi pozitivně pěstouni hodnotili kurz, který posiloval jejich dovednosti v oblasti zdravovědy. V jiném vzdělávacím bloku posilovali své komunikační dovednosti, trénovali empatii a naslouchání, které potřebují při výchově. Diskusi vyvolal filmový snímek autentického příběhu chlapce, který prošel pěstounskou péčí i dětským domovem. A při posledním bloku i dospěláci budovali svůj pozitivní obraz, pojmenovávali své úspěchy a dávali si ocenění.

Abychom společně zakončili výjezd na Rusavu, čekala všechny zábavná televizní show, kde mohli předvést svou rodinnou souhru, IT dovednosti i komunikaci. Zapojení vyžadovalo řádnou dávku odvahy, ale všechny rodiny se statečně a odvážně zapojily. Byl to výjezd skutečných hrdinů! 

Týden jsme si všichni moc užili a už teď se těšíme na příští rok!!