Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Všude zní ozvěna vánočního ticha. Odněkud ze tmy mráz do oken dýchá. Hvězdy v našich očích září, přišel čas obrátit list v kalendáři.
Pohodové Vánoce, hodně zdraví a úspěšný celý rok přeje Vaše Skleněnka, z. s.