"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohody o výkonu pěstounské péče upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Mít sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče je povinností každého pěstouna. Dohodu může uzavřít s organizací nebo institucí, kterou si může vybrat dle svého uvážení. Může to být pověřená organizace (doprovázející organizace pro pěstouny) nebo OSPOD v místě bydliště, či kraj. Tato organizace nebo instituce se stává hlavním poskytovatelem služeb, na které má pěstoun právo a také dohlíží na povinnosti, které mají pěstouni plnit. Obsahem dohody jsou podrobnosti týkající se práv a povinností pěstounů. Jedna rodina může mít vždy jen jednu dohodu, bez ohledu na počet svěřených dětí do PP. Dohoda o výkonu PP se uzavírá vždy písemně.

Organizace, se kterou pěstoun uzavře dohodu, musí zabezpečit:

  • návštěvu v pěstounské rodině minimálně jednou za dva měsíce,
  • alespoň 14 dní péče o děti, kdy pěstouni mohou čerpat volno na odpočinek,
  • alespoň 24 h bezplatného vzdělávání pro oba pěstouny,
  • v případě zájmu odbornou péči minimálně jednou za půl roku,
  • pomoc s asistovaným kontaktem s biologickými rodiči dítěte,
  • dohled nad výkonem pěstounské péče,
  • zaslání jednou za 6 měsíců zprávu příslušnému OSPOD (pokud provázející organizace není přímo OSPOD).