"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Pojďme hledat cestu společně

Název projektu: Pojďme hledat cestu společně

Reg. číslo: CZ.03.02.02/00/22_017/0000992

Období realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Cílem projektu je zplnomocnit a podpořit pěstounskou rodinu tak, aby byla ochotná obtížnou situaci, jež prožívá, řešit prostřednictvím multidisciplinárních týmů a individuální či skupinové odborné podpory. Do podpory budou zapojeni členové pěstounské rodiny za účasti facilitátora, zapisovatele a dalších odborníků, pokud budou pro řešení situace rodiny třeba. Bude realizována srovnávací analýza, která povede k prokázání cíle, deeskalace problémů v rodině a předcházení konfliktům.

Pracovníci v přímé práci absolvují odborné vzdělávání zaměřené např. na facilitační a mediační dovednosti či krizovou intervenci.

Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost plus.