"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Multidisciplinární podpora pěstounských rodin


Název projektu: Multidisciplinární podpora pěstounských rodin

Období realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026Smyslem projektu je podpora pěstounské rodiny včetně biologických dětí pěstounů prostřednictvím nezávislého facilitátora a dalších odborníků u „jednoho stolu“. Pokud se obtížné situace v rodině budou řešit zavčas se všemi zapojenými aktéry, lze očekávat, že se sníží riziko předčasného ukončení pěstounské péče či negativním dopadu výkonu pěstounské péče na jednotlivé členy rodiny.

Ročně zrealizujeme cca 24 multidisciplinárních setkání a to vždy podle potřeb jednotlivých členů rodiny. Z podpory bude vznikat akční plán, který bude obsahovat cíle rodiny, které si sama za podpory týmu a facilitátora stanoví.

Projekt využívá moderní multidisciplinární přístup při práci s pěstounskými rodinami a zajišťuje, aby cílová skupina aktivně participovala na očekávané změně. Díky tomu, že si rodiny budou designovat vlastní cíle a rozsah podpory, je zajištěna udržitelnost navrženého řešení.

Projekt je financován z prostředků Nadace Komerční banky – Jistota.