"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Doprovázení pěstounských rodin

Motto: „Doprovázení je o propojení služby a lidství, tedy o schopnosti doprovázejícího pomoci druhému najít si na své cestě vlastní strategie při překonávání překážek a zároveň o umění být laskavou bytostí.“

Doprovázení

Doprovodná organizace Skleněnka v rámci  programu o výkonu pěstounské péče podporuje pěstouny a jejich rodinu v budování příznivého prostředí pro dítě v pěstounské péči, a přitom dbá na práva a zájmy dítěte. K tomu využívá poradenství, vzdělávání pěstounských rodin a podporu v kontaktu dítěte s biologickými rodiči a širší rodinou.

Klientem se může stát osoba nebo osoby, kteří jsou poručníky, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu a uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče s organizací Skleněnka.

Důvody odmítnutí poskytnutí SPO:

 • osoby nespadající do regionu, kde může být činnost vykonávána na základě pověření organizace
 • osoby, které požadují činnost, která není zahrnuta v pověření organizace (viz. Rozhodnutí KÚ JMK o pověření organizace k výkonu sociálně-právní ochraně dětí)
 • naplněná kapacita (20–25 rodin, s nimiž může 1 zaměstnanec současně pracovat)

Aktuálně máme volnou kapacitu, máte-li tedy zájem o naše služby, můžete se na nás obrátit.

 • Osobně
  v kanceláři organizace tř. Masarykova 169, Veselí nad Moravou
  nebo po předchozí tel. domluvě v Hustopečích nebo v Brně
 • Telefonicky
  723 680 719 – Bc. Petra Beránková
  792 771 409 – Ing. Bc. Pavlína Hejduková
 • E-mailem
  berankova@duhovasklenenka.cz (ředitelka organizace)
  hejdukova@duhovasklenenka.cz (klíčová pracovnice)