NRP

Náhradní rodinná péče je péče poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které z nějakých důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Nabízí dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které na rozdíl od ústavní výchovy, má velmi dobrý vliv na jejich vývoj po všech stránkách.

Náhradní rodinná výchova se v České republice uskutečňuje ve čtyřech formách: