"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je péče poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které z nějakých důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Nabízí dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, které na rozdíl od ústavní výchovy, má velmi dobrý vliv na jejich vývoj po všech stránkách.

Náhradní rodinnou péči v České republice upravují dva zákony. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochranně dětí.

Formy náhradní rodinné péče v ČR:
Další forma pomoci: