"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Podpora prestiže pěstounství aneb všechny děti potřebují rodinu

Období realizace: 1. 6. 2024 – 31. 12. 2024

Cílem projektu je podpora prestiže pěstounství a upozornění na skutečnost, že všechny děti potřebují rodinu, ač není jejich biologická. Projektovou žádost podáváme do tohoto dotačního titulu, protože se nejedná o aktivity spojené s výkonem SPOD a podporou pěstounských rodin.

Smyslem projektu je destigmatizovat názory ve společnosti, které mj. obsahují smýšlení lidí, že pěstounství je „zdroj peněz“, že „pěstouni si berou děti jen proto, aby nemuseli pracovat“. Rádi bychom prostřednictvím osvětově-edukační kampaně podpořili potenciální pěstouny čili lidi, kteří o tom třeba jen uvažují nebo hledají vnitřní naplnění a smysl svého fungování, aby se pro pěstounskou péči rozhodli.

Zkvalitnění zázemí pro letní tábory a Klubík pro nejmenší v Lesním klubu  Medlánka - Lesní klub