"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Spolu vlastní cestou aneb podpora biologických dětí pěstounů

„S Kuřetem pomáháme dětem. Děkujeme projektu Pomozte dětem za finanční podporu našich aktivit s dětmi.“

Období realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024

Projekt se zaměřuje na oblast biologických dětí pěstounů, která není systematicky a plošně řešena.

Projekt přináší inovativní pohled na NRP, kde se s pěstounskou rodinou pracuje jako se systémem, jehož nedílnou součástí jsou i biologické děti pěstounů. V jakémkoliv systému jsou důležitější vztahy mezi prvky než prvky samotné, nelze tedy přistupovat k rodinnému systému analyticky – pracovat s každou částí systému zvlášť, neboť se ztrácí kontext, tj. důležité informace o systému, o jeho vlastnostech, potřebách a vzájemných interakcích. V důsledku toho pak mohou být realizována i podpůrná opatření, která nejsou pro rodinný systém přínosem, ale naopak zátěží.

Nosnou částí projektu je nabídka aktivit směřující k podpoře začlenění a snížení izolace biologických dětí pěstounů.

Biologickým dětem pěstounů budeme poskytovat psychologické poradenství a odbornou podporu. Ta bude uskutečňována též na společných pobytech s celou pěstounskou rodinou. Chceme posílit vztah mezi oběma skupinami (dětmi pěstounskými a biologickými), které si procházejí vlastními specifickými problémy a díky odborné podpoře, společným hrám a aktivně strávenému času lze očekávat navázání vztahů mezi dětmi, větší otevřenost, pochopení se navzájem a posílení důvěry.

Projekt je částečně spolufinancován též z dotace Jihomoravského kraje a města Veselí nad Moravou. Realizace projektu financovaného z Veselí nad Moravou je 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 a projektu z prostředků Jihomoravského kraje pak v období 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024. Součástí aktivit těchto dvou synergických projektů je rovněž realizace osvětově-edukační kampaně, která se v čase vyvíjí a na biologické dítě pěstounů pohlíží z různých úhlů pohledu. Nyní se budeme chtít zaměřit na podporu rodičovských kompetencí pěstounských rodičů ve zvládnutí pěstounské péče především ve vztahu ke svým biologickým dětem.

Spolu vlastní cestou je návazný program realizovaný již od roku 2018.