"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Služba Spolu vlastní cestou 2023

Období realizace: 1. 6. 2022 – 31. 5. 2024

Projekt se zaměřuje na oblast biologických dětí pěstounů, která není systematicky a plošně řešena.

Projekt přináší inovativní pohled na NRP, kde se s pěstounskou rodinou pracuje jako se systémem, jehož nedílnou součástí jsou i biologické děti pěstounů. V jakémkoliv systému jsou důležitější vztahy mezi prvky než prvky samotné, nelze tedy přistupovat k rodinnému systému analyticky – pracovat s každou částí systému zvlášť, neboť se ztrácí kontext, tj. důležité informace o systému, o jeho vlastnostech, potřebách a vzájemných interakcích. V důsledku toho pak mohou být realizována i podpůrná opatření, která nejsou pro rodinný systém přínosem, ale naopak zátěží.

Nosnou částí projektu je nabídka aktivit směřující k podpoře začlenění a snížení izolace biologických dětí pěstounů.

Pro biologické děti pěsotunů budeme realizovat psychologické poradenství a pobyty, kde budou jak biologické, tak pěstounské děti. Chceme posílit vztah mezi oběma skupinami, které si procházejí vlastními specifickými problémy a díky hrám a společně strávenému času předpokládáme navázání vztahů mezi dětmi, větší otevřenost a důvěru.

Součástí našich aktivit je též realizace osvětově-edukační kampaně, která se v čase vyvíjí a na biologické dítě pěstounů pohlíží z různých úhlů pohledu. Nyní se budeme chtít zaměřit na podporu rodičovských kompetencí pěstounských rodičů ve zvládnutí pěstounské péče především ve vztahu ke svým biologickým dětem.

Jedná se o návazný projekt realizovaný již od roku 2018. V kalendářním roce 2023 je činnost financována z dotace Jihomoravského kraje a města Veselí nad Moravou.