"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Rozdíly mezi osvojením a pěstounskou péčí

Zde je přehled základních rozdílů mezi těmito dvěma formami náhradní rodinné péče. Rozdílů by se dalo určitě uvést mnohem více, toto jsou však ty základní.

Pěstounská péče Osvojení (adopce)
Do pěstounské péče jsou umísťovány převážně děti, které nemohou být adoptovány, často děti starší či sourozenci. Do osvojení jsou umísťovány převážně novorozenci.
Pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte. Osvojitelé (adoptivní rodiče) jsou zákonnými zástupci dítěte.
Dítě má biologické rodiče, kteří za ně mohou mít nadále rodičovskou odpovědnost. Biologičtí rodiče dítěte nežijí nebo nemají rodičovskou odpovědnost.
Pěstouni mají povinnost udržovat kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou. Osvojitelé tuto povinnost nemají.
Pěstouni nemají vyživovací povinnost. Osvojitelé mají vyživovací povinnost.
Dítě nemá práva biologického dítěte (např. dědění). Dítě má stejná práva jako vlastní dítě rodičů.
Pěstounská péče může být jen na dlouhou či přechodnou dobu. Maximálně do zletilosti dítěte, nebo pokud studuje do 26 let. Osvojení je „na doživotí“.
Pěstouni pobírají finanční příspěvky. Osvojitelé nepobírají žádnou zvláštní finanční podporu.
S pěstounskou rodinou je v pravidelném kontaktu sociální pracovník. Osvojitelé nejsou ze zákona v kontaktu se sociálním pracovníkem.