"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Vzdělávání

Doprovodná organizace pro pěstounské rodiny Skleněnka, z.s. se zaměřuje na vzdělávací činnost v oblasti náhradní rodinné péče. Vzdělávací akce pořádá nejen pro pěstounské rodiny,  ale i pro širší veřejnost. Cílem je informovat pěstouny, podporovat je v jejich dovednostech a schopnostech v péči o děti, ať svěřené nebo vlastní.

Nabízíme pestrou nabídku vzdělávacích akcí, na kterých mají pěstouni možnost splnit zákonem daných 24 hodin povinného ročního vzdělávání. Spolupracujeme s lektory, kteří jsou zkušenými odborníky v oblasti náhradní rodinné péče.

Formy vzdělávání:

  • Jednodenní a kratší semináře (2, 4 a 8 hodin).
  • Vzdělávací víkendy sobota – neděle nebo pátek – neděle (12, 16, 18, 20 a 24 hodin vzdělávání s programem pro děti).
  • Týdenní pobyty (max. 24 hodin vzdělávání).
  • Individuální vzdělávání.
  • Klubová setkání.

Plán vzdělávacích aktivit na rok 2024

Povinné vzdělávání si mohou naši klienti plnit také účastí na vzdělávacích kurzech pořádaných i v jiných organizacích.

Akcí pořádaných naší organizací Skleněnka, z.s. se mohou účastnit i zájemci z řad veřejnosti a jiných organizací. Bližší informace poskytne Ing. Pavlína Hejduková (hejdukova@duhovasklenenka.cz)

Historie: