Vzdělávání

Organizace Skleněnka se zaměřuje na vzdělávací činnost v oblasti náhradní rodinné péče, ale i pro širší veřejnost. Cílem je informovat, podporovat je v jejich dovednostech a schopnostech v péči o děti, ať svěřené nebo vlastní.

Nabízíme pestrou nabídku vzdělávacích akcí, na kterých mají pěstouni možnost splnit zákonem daných 24 hodin povinného ročního vzdělávání. Spolupracujeme s lektory, kteří jsou zkušenými odborníky v oblasti náhradní rodinné péče.

Formy vzdělávání:

  • Jednodenní a kratší semináře (2, 4 a 8 hodin)
  • Vzdělávací víkendy so-ne nebo pá–ne (12, 16, 18, 20 a 24 hodin vzdělávání s programem pro děti)
  • Týdenní pobyty (max. 24 hodin vzdělávání)
  • Individuální vzdělávání
  • Klubová setkání

Rozpis vzdělávání pěstounů na rok 2020

Povinné vzdělávání si mohou naši klienti plnit také účastí na vzdělávacích kurzech pořádaných i v jiných organizacích.

Akcí pořádaných naší organizací se mohou účastnit i zájemci z řad veřejnosti a jiných organizací. Bližší informace poskytne Ing. Pavlína Hejduková (hejdukova@duhovasklenenka.cz)

Historie: