"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Jedná se o velmi podobný typ péče o dítě jako je pěstounské péče nebo poručnictví. Rozdíl je, že u této formy náhradní rodinné péče nemá osoba pečující nárok na dávky od státu. O svěření dítěte do osobní péče jiného člověka (osobě pečující) vydává soud. Soud při svém rozhodování vždy určí osobám, kterým dítě do výchovy svěřuje, rozsah jejich práv a povinností vůči dítěti. Svěření do péče jiné osoby než rodiče je možné pouze v případě, že rodičům je možné uložit vyživovací povinnost k dítěti.