"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Odborné služby

V rámci odborných služeb pro Vás zajistíme následující: 

  • vzdělávání a semináře pro pěstouny a příslušný OSPOD,
  • pomoc a podporu zájemcům o náhradní rodinnou péči (pěstounskou),
  • zprostředkování kontaktů na další služby,
  • sociálně – právní poradenství,
  • psychoterapii pro děti či celou rodinu (poradenství a moderovaná setkání),
  • rodinnou mediaci,
  • facilitaci případových konferencí,
  • krizovou intervenci.