"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Kampaň

Doprovodná organizace Skleněnka, z.s. odstartovala 1. září 2018 kampaň na podporu pěstounské péče. Kampaň měla za úkol získat nové zájemce o pěstounskou péči a zvýšit povědomí veřejnosti v této oblasti.

V roce 2019 kampaň navázala na předchozí úspěšný rok. Tentokrát však ve smyslu zprostředkování osvěty o tom, jak pěstounské a biologické děti vnímají život v pěstounské rodině.

Kampaň v roce 2020 a 2021 se zaměřovala na děti z pěstounských rodin v dětském kolektivu. Doprovodná organizace Skleněnka měla navštěvovat školská zařízení a s dětmi pořádat besedy na téma pěstounská péče. Nepříznivá situace spojená s nemocí COVID-19 však plány značně omezila. Součástí kampaní byla rovněž osvětová činnost pro širokou veřejnost.

Rok 2022 se v rámci osvětové činnosti zaměřoval na vztah biologického dítěte ke svým rodičům-pěstounům a rok 2023 a 2024 se bude vyvíjí směrem k podpoře rodičovských kompetencí rodičů biologických dětí v pěstounské rodině.

Více o jednotlivých kampaních se dozvíte níže

Kampaň 2024 – Podpora rodičovských kompetencí rodičů biologických dětí v pěstounské rodině

Kampaň 2023 – Podpora rodičovských kompetencí rodičů biologických dětí v pěstounské rodině

Kampaň 2022 – Vztah biologického dítěte ke svým rodičům-pěstounům

Kampaň 2021 – Děti z pěstounských rodin v dětském kolektivu

Kampaň 2020 – Děti z pěstounských rodin v dětském kolektivu

Kampaň 2019 – Pěstounská péče očima dětí

Kampaň 2018 – Hledáme nové pěstouny