"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Poradenství

Metody a formy práce v rámci poradenství

  • Sociální poradenství zaměřené na řešení
  • Techniky aktivního naslouchání, motivační rozhovory
  • Systemický přístup v poradenství a terapii
  • Krizová intervence
  • Práce s emocemi – sebezkušenostní techniky